"FIELD FILE" -תיקי שטח ממוחשבים

"תיק השטח" – תוכנה שפותחה ע"י חברת "יל"מ- פיתוח מערכות מידע" ומשווקת ע"י קבוצת ה.ס.מ.ת. 

התוכנה נועדה לענות לדרישות משטרת ישראל ומערך כיבוי האש ,ההצלה והחירום לצורך איסוף ותיעוד נתוני האתר המאובטח.

התוכנה מאפשרת לתעד את כלל נתוני האתר הן כשרטוט ,הן בתמונות סטילס והן בקטעי וידאו וכמובן במלל.

התוכנה קלה לעבודה בחירום ומאפשרת העברת נתונים לכוחות החירום גם באמצעות רשת האינטרנט וגם במערכת הסלולארית.