"תו התקן"-לבתי הספר להכשרת מאבטחים

"תו התקן" – תוכנה שפותחה ע"י חברת "רובין פיתוח מערכות מידע" על מנת לענות לדרישות מדור הכשרות של חטיבת האבטחה במשטרת ישראל. התוכנה אופיינה עפ"י דרישות החטיבה ותואמת דרישות פרופיל "דמות המאבטח" ודרישות "תו התקן" לבתי ספר להכשרת מאבטחים 2011.
התוכנה מאפשרת ממשק עם מערכות המחשוב של חטיבת האבטחה לקבלה ושליחה של פרטי המועמדים ולהכשרה.
התוכנה תואמת את ממשק ההתקשרות של משטרת ישראל ומאפשרת העברת נתונים לכלל תוכנות מערכת טופ גאן ובכלל זה מתקני ההכשרה, חברות האבטחה ומנהלי האבטחה במתקנים.