שרותי אתר וטיפול ברשיונות עסק

כל פרוייקט מוסדי עובר במהלך הקמתו סדרה של מבחנים ובדיקות לשם אישורו הסופי לייעודו.
הרשיונות כוללים אישורים מוניציפליים לבניה ואכלוס, אישורי רשויות ומשרדים ממשלתיים לרישיון עסק ורישיונות מאישורים מקצועיים מגורמים שונים כגון מ"י, כיבוי אש, מכון תקנים ועוד.
ה.ס.מ.ת שרותי רישוי תעמיד לצד מנהל הפרוייקט יועץ רישוי אשר ילווה את הפרוייקט משלב התכנון ועד לאכלוסו. נציג החברה יהיה זה שיכין את התיקים להגשה, יבצע את ההגשות בפועל וילווה את נציגי הרשויות באתר.