שירותי הדרכה

 

ה.ס.מ.ת חקירות מלונאיות בשיתוף עם חטיבת ההדרכה של הקבוצה פיתחו מערכי הדרכה למנהלים ועובדים במגזר המלונאי המתמקד בתחום מניעת פחת על סוגיו השונים.

ניסיון החברה מלמד, כי הדרכה נכונה לעובדים ומנהלים מצמצת במידה גבוהה ביותר את נושא הגניבות והמעילות המבוצעות במלון, הן בעקבות העלאת המודעות, ההבנה מה מותר ומה אסור וההבנה כי לרוב מקרים שכאלו נחשפים ובעקבותיהם ההשלכות.

מערכי ההדרכה שבחלקם הגדול מוצע גם בתצורה של למידה מתוקשבת מתמקד בנושאים הבאים:

•הדרכה למנהלים כיצד להדריך את העובדים בנושא מניעת פחת וגניבות.
•הדרכה למנהלים לזיהוי התנהגות חשודה בקרב עובדים.
•הדרכת עובדים בתחום מניעת פחת ומניעת גניבות.