שירותי בטיחות אש

שרותי יעוץ לפרוייקטים מלונאיים בהקמה - ע"פ תקנות הבנייה כל תכנון אדריכלי מחוייב לקחת בחשבון את תקנות הבנייה המתייחסות לבטיחות המבנה - רוחב וגובה מסדרונות, מס' חדרי מדרגות חירום, מס' עמדות כיבוי אש והמרחק ביניהם, כמות לוקס תאורה למטר מרובע בחירום ועוד ועוד.
כמו כן מחוייב יועץ הבטיחות לתכנן את שלל מערכות הבטיחות המחוייבות עפ"י רשויות הכיבוי (מתזים, כריזה, גלאים, חלונות עשן, דלתות אש ועוד).
גם חומרי הבנייה ובעיקר ציוד הגמר כגון: שטיחים, וילונות, דלתות וחלונות מחוייבים לעמוד בסטנדרטים ובתקנים בינלאומיים מחייבים. ולבסוף יש לתת את הדעת הן בתכנון האדריכלי והן בפן התקציבי לדרישות האיחוד הארופי בכל הקשור לנושא בטיחות לאורחים בעלי מוגבלויות - אזעקות תאורה, טלפונים רוטטים, מיגון סיפוני אמבטיה, מניעת החלקות ועוד.