פרופיל חברה

קבוצת ה.ס.מ.ת ישראל, הוקמה בשנת 2004 כארגון גג ניהולי שמטרתו לסנכרן ולמצות פוטנציאל סינרגטי בין מס' חברות, מיזמים ושירותים אשר פעלו עד אותה עת כישויות נפרדות, אשר חלקן בבעלות שונה ובניהול נפרד וזאת במטרה לשפר ולייעל את השרות המוצע ללקוחותיהם.נכון להיום כוללת הקבוצה שישה עשר חברות ומיזמים אשר פועלים בארבע חטיבות עיקריות:
חטיבת הביטחון והבטיחות, חטיבת ההדרכה והפיתוח,החטיבה לטכנולוגיה ומחשוב וחטיבה לאחזקות, פרוייקטים ויזמות.הקבוצה מעסיקה מעל חמש מאות עובדים ומנהלים הפועלים בפריסה ארצית. הקבוצה פעילה מאוד במגזר האבטחה האזרחית ותורמת קבועה לפעילויות וולונטריות לטובת הקהילה.