"מטווחית"- מטווחים ומתקני הכשרה

"מטווחית" – תוכנה שפותחה ע"י חברת "רובין פיתוח מערכות מידע" על מנת לענות לדרישות אגף כלי יריה לנושא ניהול מתקן הכשרת ירי.
התוכנה אופיינה עפ"י דרישות האגף ותואמת את שפת הממשק של "ממשל זמין" ודפי אביב . התוכנה מאפשרת ממשק עם מערכות המחשוב של המשרד לקבלה ושליחה של פרטי המוזנים.
התוכנה תואמת את ממשק ההתקשרות של משטרת ישראל ומאפשרת העברת נתונים לכלל תוכנות מערכת "טופ גאן" ובכלל זה חברות ההכשרה, חברות האבטחה ומנהלי האבטחה במתקנים.