"מצודה"-מגזין האבטחה של ישראל

"מצודה" - הינו שם גינרי למגוון פעילויות שנועדו לשרת את קהילת הביטחון והאבטחה בישראל.

הפעילויות שאינן למטרות רווח מנוהלות ע"י מתנדבים, כאשר את התשתית הארגונית מספקת קבוצת ה.ס.מ.ת.

נכון להיום פועלת "מצודה" בשלושה מישורים עיקריים :

- כתב עת רבעוני

- פורטל מידע ושירותים

- גוף שמטרתו להסדיר את מקצועות האבטחה בישראל.