עומרים- המרכז הישראלי ללמידה מתוקשבת

עומרים – המרכז הישראלי ללמידה מתוקשבת – Web based training
הינו מיזם אינטרנטי ללמידה מתוקשבת המציע ללקוחותיו מערכי שיעור מתוקשבים (לומדות מדף) במגוון רחב של נושאים תוך התמקדות  בשישה תחומים עיקריים :
שמירה ואבטחה, חירום והצלה, בטיחות בעבודה, שרות , מיומניות ניהול, נהלים והנחיות.

המיזם מאפשר לכל מנהל לבחון את היצע הלומדות בספריות ,לבחור את הלומדות המתאימות לארגונו , לקבוע מי מהעובדים יחוייבו באילו הדרכות ולעקוב אחר ביצוען.  
ניהול הלמידה(LMS) מבוצע על גבי שרתי הארגון או על גבי שרתי החברה בהתאם לנוחות המזמין.
המיזם פונה לחברות ובעלי תפקידים המחוייבים על פי חוק או עפ"י נהלי הארגון להכשיר את עובדיהם במגוון נושאים אשר היום מבוצעים באמצעות הכשרות פרונטאליות וזאת לצורך הסמכה או התעדה.
ללמידה מתוקשבת מספר רב של יתרונות :
למידה איכותית, קבועה ואחידה, למידה בזמנו החופשי של כל תלמיד ובקצב הלמידה המתאים לקישורו, חיסכון משמעותי בזמן ומשאבים (רק 25% מזמן הכשרה פרונטאלית).
המערכת מציעה בקרת למידה למתן היזון חוזר לתלמיד ומעקב לאחראי הלמידה והיא אינה תלויה בכינוסם של מס' תלמידים ומאפשרת לכל מגוייס "טרי" לשרות הארגון ללמוד ולהיבחן על החומר לפני כניסתו לארגון. המערכת חוסכת זמן ומשאבים לארגון, ימי הדרכה וסדנאות והינה מאפשרת התאמת הלמידה לארגון.

לפרטים נוספים אודות עומרים - המרכז הישראלי ללמידה מתוקשבת לחץ כאן