מכללת פלגים - המרכז להכשרת מנהלי אבטחה

בשנת 2009 הוכרה "פלגים" ע"י משטרת ישראל כמכללה המאושרת להכשרת מנהלי אבטחה בגופים המונחים.
מכללת פלגים מציעה ללקוחותיה את השירותים הבאים:
קורסי הכשרה למנהלי אבטחה – קורס בן 192 שעות לימוד המתקיים במתכונת של יום לימודים מלא, המתקיים אחת לשבוע באחד ממרכזי הלימוד של המכללה באילת ובירושלים. הקורס מיועד למנהלי אבטחה מכהנים וסגניהם, למנהלים בחברות אבטחה ולמנהלים בגופים טעוני רישוי. ההכשרה מזכה את בוגריה בתעודת מנהל אבטחה מקומי ,אשר מונפקת ע"י משטרת ישראל ומהווה תנאי בסיס להעסקתו של מנהל אבטחה בגוף טען רישוי.

ימי רענון , השלמה והעשרה למנהלי ביטחון-  מכללת "פלגים" מציעה ללקוחותיה מגוון רחב ביותר של ימי רענון והעשרה במתכונת של יום לימודים מלא ובפריסה ארצית. במסגרת ימי עיון אלו, ניתן למצוא נושאים בתחום הניהולי והמקצועי כאחד לצד מגוון רחב של נושאי העשרה .

לפרטים – www.security-cuorses.co.il

לפרטים נוספים אודות מכללת פלגים: לחץ כאן