מכללת סתוים - המרכז הישראלי למניעת אלימות

מכללת סתוים - "המרכז הישראלי למניעת אלימות", הינה שלוחה של מכללת "פלגים" המתמחה בהקניית ידע, כלים ומיומניות לעובדים ומנהלים המתמודדים עם אלימות המופנית כלפיהם המסגרת עבודתם.
הסדנאות המועברות ע"י מדריכי המכללה מתבססות על "הסדנה הדו יומית למניעת אלימות" שפותחה ע"י מכללת פלגים להכשרתם של מאבטחי המועדונים. סדנאות אלו שהביאו לירידה של למעלה מ- 40% במקרי האלימות שהופנו כלפי מאבטחי המועדונים בניעו את מ"י לחייב מעבר של סדנה זו בכלל ההכשרות למאבטחים מונחים הפועלים באתרים קולטי קהל.
בין יתר לקוחותינו: צוותי רפואה, עובדים סוציאליים, מורים, מדריכי חבורות רחוב, עובדי עיריה ומועצות, פקחים, סדרנים ומאבטחים.
הסדנאות נכתבות עפ"י צרכי כל לקוח ומותאמות למקרים האמיתיים איתם הם מתמודדים.