ברקים - מינהלת התרגילים הארצית

"ברקים - מנהלת התרגילים הארצית", הינה גוף לניהול, תיאום וקישור אשר מציע ללקוחותיו מגוון שירותי תרגול ולכל הרמות הנדרשות וביניהן:
- בדיקה מקצועית לפק"מ האבטחה על רקע איום היחוס.
- ביצוע איסוף מל"מ לאיתור פרצות אבטחה.
- כתיבת תיק תרגיל + נספח בטיחות.
- ביצוע תיאומים נדרשים עם מכלול הגורמים המעורבים.
- העמדת צוות בקרה וביום אויב.
- הפעלת אמצעים ופירוטכניקה.
- מגוון יכולות צילום ותיעוד.
- ביצוע תחקיר, חקר ביצועים, סיכום מסקנות והמלצות.