שירותי מנהל אבטחה ארצי (מנב"ט)

ה.ס.מ.ת שירותי אבטחה מספקת מזה מס' שנים שירותי "קב"ט רשתי" ושרותי "מנהל אבטחה ארצי" לארגונים ולרשתות. תפקידו של מנהל האבטחה לרכז את כלל האספקטים של שמירה ואבטחה בגוף לו הוא מספק את השירות וזאת תחת פיקוח והנחיה של הנהלת החברה.בין השירותים המרכזיים באמתחתו של מנהל הביטחון הרשתי: 

  1. קביעת נהלים והוראות ביטחון לשגרה וחירום
  2. הכנת תיקי שטח, חירום ופק"מים ליחידות השונות
  3. טיפול בחוזי שירות עם קבלנים בתחום מערכות וציוד ביטחון 
  4. טיפול בחוזי שמירה בין הארגון לחברות האבטחה
  5. עבודה מול הרשויות, בעיקר משטרת ישראל, בתחום הרישוי