שרותי בקרה ובקורת

ה.ס.מ.ת חקירות מלונאיות מספקת ללקוחותיה שירותי בקרה וביקורת על בסיס ריטיינר חודשי.

שירות זה מציע מגוון רחב ביותר של ביקורות סמויות בנקודות כשל פוטנציאלי במישור הפלילי. ביקורות אלו מבוצעות על פי תוכנית סדורה שנקבעת מראש ע"י מנכ"ל המלון כאשר הדיווח מבוצע ישירות אליו.

במידת הצורך ועפ"י דרישת הלקוח מתועדות ביקורות אלו באמצעות ציוד נסתר מתאים היכול לשמש כעדות קבילה בבתי משפט.

שירותי הבקרה והביקורת מתמקדים בשני נושאים עיקריים:

  • בקרה תפעולית - מעקב אחר ביצוע הנחיות ונהלים.
  • בקרה חשבונאית - מעקב רישום ודיווח.
 

שירות זה מבוצע ע"י אנשי מקצוע הכוללים שחקנים, אנשי כספים, חוקרים ומומחים בתחום ההונאה.