שירותי ממונה בטיחות אש

ממונה בטיחות אש הוא אדם שהאחריות שלו היא עצומה עבור מקום העבודה שבו הוא פועל, משום שהוא ממונה על כל ההיבטים הנוגעים לאש, החל מבטיחות באש ומניעת תקלות וסכנות, דרך התרעה והדרכה של העובדים ועד לרגעי חירום עצמם, בהם משמש ממונה בטיחות אש כעוגן עבור עובדי החברה, והוא עשוי לעשות את ההבדל בין פגיעה ובין הישרדות ברגע האמת. למעשה, בזכות ממונה בטיחות אש יכולים מקומות עבודה שונים, מפעלים וארגונים, בתי עסק וחברות שונות, להבטיח שהפעילות השוטפת שלהם תתבצע באופן תקין, תוך שמירה על שלום העובדים לפני הכל, ולאחר מכן גם על המבנה, הציוד והרכוש. במסגרת עבודתו, דואג ממונה בטיחות אש לבטיחות ולגהות של כלל העובדים במקום עבודה מסויים, והוא זה שמבצע את ההתאמה של סוג העבודה ואופי מקום העבודה אל כללי הבטיחות השונים הנוגעים אליה. גודל האחריות של ממונה בטיחות אש מחייב הכשרה מקצועית, ועל כן יכול להיות ממונה בטיחות אש אך ורק מי שעבר הסמכה מקיפה לכך, ופועל תחת בקרה ופיקוח של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. ממונה בטיחות אש ופעילותו כל מקום עבודה שנמצאים בו 50 עובדים ויותר, מחוייב למנות ממונה בטיחות אש על פי חוק, ולפעול על פי הוראותיו. תהליך העבודה מול ממונה בטיחות אש מתנהל בעיקר סביב ייעוץ מקצועי מצידו: בשלב הראשון, מגיע ממונה בטיחות אש אל מקום העבודה וחוקר אותו היטב, מסתכל על המבנה ועל הציוד, חוקר את התנהלותם של העובדים ורושם לעצמו פגמים או תקלות אפשריים הנמצאים במקום העבודה או בציוד העבודה. לאחר מכן מבצע ממונה בטיחות אש הכנה של הדרכה והסברים עבור כלל העובדים, והשלב הבא הוא ביצוע של ההדרכות הללו בשטח. במהלך ההדרכות מעביר ממונה בטיחות אש לעובדים את שלל ממצאיו, מסביר להם על החשיבות של הקפדה על כללי הבטיחות, ומתדרך אותם כיצד יש לעבוד בצורה בטוחה יותר. כמו כן, אחראי ממונה בטיחות אש על הקמה של מערך חירום אותו חייבים להכיר כל העובדים ועל תרגול מערך החירום בפועל. למידע נוסף: safetyhsmt.com