שירותי מהנדס בטיחות

מהנדס בטיחות הינו איש מקצוע מוסמך אשר אמון על הקמתו ואישורו של כל מבנה קבע על שלל מערכות הבטיחות הנדרשות ע"פ חוק התכנון והבניה. כיום, מהנדס הבטיחות מהווה מרכיב הכרחי בתכנון מבנים חדשים ובשדרוג מבנים קיימים, הן עקב דרישות הרשויות השונות בטרם קבלת אישורי בניה והן בשלב מאוחר יותר בטרם קבלת אישורי גמר ואכלוס. התיקונים לחוק התכנון והבניה דורשים כיום כי בכלל הבניינים המיועדים לשימושי מסחר, מגורים, תעשייה וכדומה תתלווה תוכנית בטיחות. כתוצאה מדרישה זו, חלק ניכר ממשאבי הבנייה מוקדש היום לאלמנטים ומערכות בתחום הבטיחות. אלמנטים אלה כוללים בין היתר: מערכי מילוט ודרכי יציאה, עמידות אש מבנית של הבניין וחומרים שונים המהווים הגנה פסיבית מאש, התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש, מערכות שחרור ושליטה בעשן, מערכי התראה וכריזה, מערכות אנרגיה חלופיות ועוד.למידע נוסף: safetyhsmt.com