"המפעל הראוי"-ניהול חדרי נשק ומפעלים ראויים

"המפעל הראוי" – תוכנה שפותחה ע"י חברת "רובין פיתוח מערכות מידע" על מנת לענות לדרישות אגף כלי ירייה לנושא ניהול מפעל ראוי בחברות אבטחה ובמתקנים.
התוכנה אופיינה עפ"י דרישות האגף ותואמת את שפת הממשק של "ממשל זמין" ודפי אביב .
התוכנה מאפשרת ממשק עם מערכות המחשוב של המשרד לקבלה ושליחה של פרטי המוזנים.
התוכנה תואמת את ממשק ההתקשרות של משטרת ישראל ומאפשרת העברת נתונים לככל תוכנות מערכת טופ גאן ובכלל זה המתקנים וחברות ההכשרה, חברות האבטחה ומנהלי האבטחה במתקנים ומשטרת ישראל.