בקרת שמירה סלולרית- סים גארד

"סים גארד "- הינה מערכת זמן אמת יעילה ויחודית לשליטה ובקרה על שירותי סיור ואבטחה – איסוף מידע על פעילות הסייר בעזרת טלפון נייד ודיווח אוטומטי למערכת הבקרה.

המערכת מאפשרת שמירה על גמישות מקסימלית במתן מענה לצורכי אבטחה, מייעלת את תהליכי הניהול ומשפרת את אמון הלקוחות תוך שמירה על עלות פריסה נמוכה.

לב ליבה של המערכת הינו בקרה על פעילות השומרים באתרים השונים. בכל פעם שהשומר מבצע את הסיור, עליו לדווח על ביצוע מהלך הסיור. הדיווח נעשה בקלות, באמצעות הטלפון הנייד, ע"י סריקת התווית שנמצאת בנקודות הדיווח השונות הפרוסות לאורך מסלול הסיור.