"אתרית"-ניהול אתרי ומחלקות אבטחה

"אתרית" – תוכנה שפותחה ע"י חברת "רובין פיתוח מערכות מידע" על מנת לענות לדרישות משטרת ישראל לנושא ניהול מתקן המונחה על ידה.
התוכנה אופיינה עפ"י דרישות חטיבת האבטחה וכוללת מגוון רחב ביותר של אפליקציות ניהוליות הנדרשות לתפעולה של מחלקת אבטחה במתקן ובכלל זה : ניהול יומן ממוחשב, תיקי מאבטחים, מעקב הכשרות ונשק, ניהל מערך אבידות, מציאות, הפקדות, מפתחות, סיורים, חניונים ועוד .

לתוכנה מערך דוחות כדוגמת דו"ח ארוע, תלונה, נזק וחבלה , ביקורת ותרגיל .
התוכנה תואמת את ממשק ההתקשרות של משטרת ישראל ומאפשרת העברת נתונים לכלל תוכנות מערכת טופ גאן ובכלל זה למתקני וחברות ההכשרה, חברות האבטחה ומשטרת ישראל.