אחזקה, יזמות ופרוייקטים

חטיבת האחזקות, פרויקטים ופיתוח מיזמים - הינה החטיבה הפעילה ביותר בקבוצה .

חטיבה זו נחלקת לשלוש מחלקות עיקריות:
המחלקה ליזמות – מחלקה זו נועדה לבחון פרוייקטים, מיזמים, רעיונות ושיתופי פעולה חדשים הן כהשלמה לסל המרכזי של הקבוצה והן לפעילויות חריגות שנמצאו מעניינות ובעלות פוטנציאל כלכלי.
החברה מעודדת בעלי עניין ,הן מתוך הקבוצה והן מחוצה לה, להציג רעיונות ומיזמים חדשים אשר ייבחנו בכלים מקצועיים, כלכליים, שיווקיים וכדומה ובמידה ויימצאו ראויים יכנסו למחלקת הפיתוח.
מחלקת פיתוח – מחלקת הפיתוח נועדה לבחון את יישומו של כל רעיון שנמצא מתאים במחלקת היזמות ולפתחו עד להגיעו לבשלות תפעולית .
מחלקת אחזקות – מחלקה זו מתפעלת מיזמים חריגים, שאינם תואמים את סל המוצרים והשרותים המרכזי של החברה.